کره پاستوریزه

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد 3/3  سهم در هر بسته - اندازه سهم 15 گرم - مقدار در هر سهم ، انرژی 112/5 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 12/5 گرم
  % 19/2
 • کربوهیدات کل 0 گرم
  % 0/98
 • قند  0 گرم
  % 0
 • پروتئین 0 گرم
  % 6/9
 •  
 •  

کره پاستوریزه

10 گرمی
Alternate Text