پنیر پروسس سه گوش

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته 4 سهم  - اندازه سهم 35 گرم (2 قطعه)  - مقدار در هر سهم ، انرژی 105 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 7/7 گرم
  % 11/8
 • کربوهیدات کل 4/7 گرم
  % 1/6
 • قند  0 گرم
  % 0
 • پروتئین 4/2 گرم
  % 8/4
 •  
 •  

پنیر پروسس سه گوش

8 عددی
Alternate Text