پنیر لبنه

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته 5/7سهم  - اندازه سهم 35 گرم - مقدار در هر سهم ، انرژی 76 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 7 گرم
  % 10/8
 • کربوهیدات کل 1/5 گرم
  % 0/5
 • قند  1/47 گرم
  % 1/63
 • پروتئین 1/8 گرم
  % 3/6
 •  
 •  

پنیر لبنه

200 گرمی
Alternate Text