پنیر سفید ایرانی چرب

جدول حقایق تغذیه ای

اندازه سهم 30 گرم - انرژی 67 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NRV*) %
 • چربی کل 5/25 گرم
  **
 • نمک 0/9 گرم
  **
 • قند  1/4 گرم
  **
 • اسیدهای چرب ترانس 0 گرم
  **

پنیر سفید ایرانی چرب

۱۰۰ گرم
Alternate Text