پنیر سفید استریل

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته 17 سهم  - اندازه سهم 30 گرم - مقدار در هر سهم ، انرژی 64 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 5/1 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 1 گرم
  **
 • قند  1 گرم
  **
 • پروتئین 3/6 گرم
  % 14
 •  
 •  

پنیر سفید استریل

520 گرمی
Alternate Text