پنیر اسپونی خامه ای پاستوریزه

جدول حقایق تغذیه ای

اندازه سهم 30 گرم - انرژی 87 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NRV*) %
 • چربی کل 7/5 گرم
  **
 • نمک 0/45 گرم
  **
 • قند  1/4 گرم
  **
 • اسیدهای چرب ترانس 0/01 گرم
  **

پنیر اسپونی خامه ای پاستوریزه

۳۰۰ گرم
Alternate Text