پنیر اسپونی خامه ای پاستوریزه

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته 4  - اندازه سهم 35 گرم - مقدار در هر سهم ، انرژی 86 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 8/4 گرم
  % 12/9
 • کربوهیدات کل 0/8 گرم
  % 0/3
 • قند  0/8 گرم
  % 0/9
 • پروتئین 1/8 گرم
  % 3/6
 •  
 •  

پنیر اسپونی خامه ای پاستوریزه

۱۴۰ گرم
Alternate Text