پنیر اسپونی با طعم چدار پاستوریزه

جدول حقایق تغذیه ای

اندازه سهم 30 گرم - انرژی 85 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NRV*) %
 • چربی کل 7/2 گرم
  **
 • نمک 0/45 گرم
  **
 • قند  1/4 گرم
  **
 • اسیدهای چرب ترانس 0/01 گرم
  **

پنیر اسپونی با طعم چدار پاستوریزه

۳۰۰ گرم
Alternate Text