پرنیان - خامه قنادی شیرین شده منجمد(سبک)

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته تقریبا 16  - اندازه سهم 30 گرم - مقدار در هر سهم ، انرژی 112 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NRV*) %
 • چربی کل 8/1 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 8/8 گرم
  **
 • قند  8/8 گرم
  **
 • پروتئین 0/9 گرم
  % 1/8
 •  
 •  

پرنیان - خامه قنادی شیرین شده منجمد(سبک)

۵۰۰ گرم
Alternate Text