مهین - خامه قنادی شیرین نشده(سبک)

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته 167  - اندازه سهم 30 گرم - مقدار در هر سهم ، انرژی 87 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NRV*) %
 • چربی کل 9 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 0/8 گرم
  **
 • قند  0/8 گرم
  **
 • پروتئین 0/6 گرم
  % 1/2
 •  
 •  

مهین - خامه قنادی شیرین نشده(سبک)

۵ کیلوگرم
Alternate Text