مجلسی - مینارین قنادی شیرین شده منجمد حاوی چربی شیر

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته 167  - اندازه سهم 30 گرم - مقدار در هر سهم ، انرژی 110 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NRV*) %
 • چربی کل 8/1 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 8/6 گرم
  **
 • قند  8/6 گرم
  **
 • پروتئین 0/8 گرم
  % 1/6
 •  
 •  

مجلسی - مینارین قنادی شیرین شده منجمد حاوی چربی شیر

۵ کیلوگرم
Alternate Text