ماست موسیر

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  یک لیوان ماست چکیده پر چرب موسیر ( 200 گرم) - مقدار انرژی 197 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 14 گرم
  **
 • قند  7/4 گرم
  **
 • اسید های چرب ترانس  0/04 گرم
  **
 • نمک سدیم 2/2 میلی گرم
  **

ماست موسیر

100 گرمی
Alternate Text