ماست سرشیر دار

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته 7/5  - اندازه سهم 200 گرم - مقدار در هر سهم ، انرژی 253 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 20 گرم
  % 31
 • کربوهیدات کل 9/8 گرم
  % 3/3
 • قند  9/2 گرم
  % 10/2
 • پروتئین 8/4 گرم
  % 16/8
 •  
 •  

ماست سرشیر دار

900 گرمی
Alternate Text