شیر کاکائو

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته تقریبا 4 سهم  - اندازه سهم 240 میلی لیتر - مقدار در هر سهم ، انرژی 180 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 4/8 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 26/4 گرم
  **
 • قند  26/4 گرم
  **
 • پروتئین 7/8 گرم
  % 15/6
 •  
 •  

شیر کاکائو

یک لیتری
Alternate Text