شیر پرچرب - استریل

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته 1 سهم  - اندازه سهم 200 میلی لیتر - مقدار در هر سهم ، انرژی 150 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 4 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 22 گرم
  **
 • قند  22 گرم
  **
 • پروتئین 6/5 گرم
  % 13
 • نباید زیاد مصرف شوند :
   
 • اسید های چرب اشباع 2 گرم
  % 10
 • اسید های چرب ترانس  0/08 گرم
  **
 • نمک سدیم 300  میلی گرم
  % 0/6
-----------------------------------------------------------------------------------
 •   ** ارزش روزانه ( %DV) تعیین نگردیده است.
   

شیر پرچرب - استریل

200 سی سی
Alternate Text