شیر نارگیل - استریل

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته 1 سهم  - اندازه سهم 200 میلی لیتر - مقدار در هر سهم ، انرژی 150 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 4 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 22 گرم
  **
 • قند  22 گرم
  **
 • پروتئین 6/5 گرم
  % 13
 •  

شیر نارگیل - استریل

200 سی سی
Alternate Text