شیر موکا

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته تقریبا 4 سهم  - اندازه سهم 240 میلی لیتر - مقدار در هر سهم ، انرژی 195 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 7/2 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 25/2 گرم
  **
 • قند  25/2 گرم
  **
 • پروتئین 7/4 گرم
  % 14/8
 • نباید زیاد مصرف شوند :
   
 • اسید های چرب اشباع 3/1 گرم
  % 15/5
 • اسید های چرب ترانس 0/12 گرم
  **
 • نمک سدیم 480  میلی گرم
  % 9/6
-----------------------------------------------------------------------------------
 •   ** ارزش روزانه ( %DV) تعیین نگردیده است.
   

شیر موکا

یک لیتری
Alternate Text