شیر موز - استریل

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته 1 سهم  - اندازه سهم 200 میلی لیتر - مقدار در هر سهم ، انرژی 159 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 5/8 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 21 گرم
  **
 • قند  21 گرم
  **
 • پروتئین 5/8 گرم
  % 11/6
 •  

شیر موز - استریل

200 سی سی
Alternate Text