شیر ساده - استریل پر چرب 3 %

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته 3/8  - اندازه سهم 250 میلی لیتر - مقدار در هر سهم ، انرژی 144 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 8 گرم
  % 12/3
 • کربوهیدات کل 10/3 گرم
  % 3/4
 • قند  10/3 گرم
  % 11/4
 • پروتئین 7/7 گرم
  % 15/4
 •  

شیر ساده - استریل پر چرب 3 %

یک لیتری
Alternate Text