شیر ساده - استریل بدون چربی

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته تقریبا 4  - اندازه سهم 240 میلی لیتر - مقدار در هر سهم ، انرژی 86 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NRV*) %
 • چربی کل 1 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 11 گرم
  **
 • قند  11 گرم
  **
 • پروتئین 8/4 گرم
  % 16/8
 •  

شیر ساده - استریل بدون چربی

یک لیتری
Alternate Text