شیر خرما

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته تقریبا 4 سهم  - اندازه سهم 240 میلی لیتر - مقدار در هر سهم ، انرژی 195 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 7/2 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 25/2 گرم
  **
 • قند  25/2 گرم
  **
 • پروتئین 7/4 گرم
  % 14/8
 •  
 •  

شیر خرما

یک لیتری
Alternate Text