شیرکاکائو - پاستوریزه

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته 3/8  - اندازه سهم 250 میلی لیتر - مقدار در هر سهم ، انرژی 186 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 5 گرم
  % 7/7
 • کربوهیدات کل 27/5 گرم
  % 9/2
 • قند  27/5 گرم
  % 30/6
 • پروتئین 7/7 گرم
  % 15/4
 •  
 •  

شیرکاکائو - پاستوریزه

945 میلی لیتر
Alternate Text