دوغ پونه ۹۰۰ میلی لیتری

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد سهم در هر بسته 3/6- اندازه سهم 250 میلی لیتر - مقدار در هر سهم ، انرژی 43 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NRV*) %
 • چربی کل 2 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 2/5 گرم
  **
 • قند  2/5 گرم
  **
 • پروتئین 3/75 گرم
  % 7/5

دوغ پونه ۹۰۰ میلی لیتری

Alternate Text