دوغ کباب و دیزی

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد سهم در هر بسته 6/25- اندازه سهم 240 میلی لیتر - مقدار در هر سهم ، انرژی 72 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 4/8 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 2/9 گرم
  **
 • قند  2/9 گرم
  **
 • پروتئین 4/3 گرم
  % 8/6
 •  
 •  

دوغ کباب و دیزی

Alternate Text