دوغ کباب ودیزی

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد سهم در هر بسته 1- اندازه سهم 270 میلی لیتر - مقدار در هر سهم ، انرژی 81 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 5/4 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 3/2 گرم
  **
 • قند  3/2 گرم
  **
 • پروتئین 4/9 گرم
  % 9/8

دوغ کباب ودیزی

Alternate Text