دوغ موسیر و خیار

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد سهم در هر بسته 6- اندازه سهم 250 میلی لیتر - مقدار در هر سهم ، انرژی 48 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 2/5 گرم
  % 3/8
 • کربوهیدات کل 2/5 گرم
  % 0/8
 • قند  0 گرم
  % 0
 • پروتئین 3/75 گرم
  % 5/8
 •  
 •  

دوغ موسیر و خیار

Alternate Text