دوغ لیوانی ۲۶۰ میلی لیتری نعناع

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد سهم در هر بسته 1- اندازه سهم 260 میلی لیتر - مقدار در هر سهم ، انرژی 66 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 3/9 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 3/1 گرم
  **
 • قند  3/1 گرم
  **
 • پروتئین 4/7 گرم
  % 9/4

دوغ لیوانی ۲۶۰ میلی لیتری نعناع

Alternate Text