دوغ لیوانی ۱۸۰ میلی لیتری نعناع

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد سهم در هر بسته 1- اندازه سهم 180 میلی لیتر - مقدار در هر سهم ، انرژی 46 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 2/7 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 2/2 گرم
  **
 • قند  2/2 گرم
  **
 • پروتئین 3/2 گرم
  % 6/4

دوغ لیوانی ۱۸۰ میلی لیتری نعناع

Alternate Text