دوغ ترش

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد سهم در هر بسته 6- اندازه سهم 250 میلی لیتر - مقدار در هر سهم ، انرژی 101 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 5 گرم
  % 7/7
 • کربوهیدات کل 3 گرم
  % 0/98
 • قند  0 گرم
  % 0
 • پروتئین 4/5 گرم
  % 6/9
 •  
 •  
   

دوغ ترش

270 میلی لیتر
Alternate Text