دوغ آبدوغ خیار

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد سهم در هر بسته 1- اندازه سهم 270 میلی لیتر - مقدار در هر سهم ، انرژی 46 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 2/1 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 2/7 گرم
  **
 • قند  2/7 گرم
  **
 • پروتئین 4 گرم
  % 8

دوغ آبدوغ خیار

Alternate Text