دوغ آبدوغ خیار

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد سهم در هر بسته 6/2- اندازه سهم 240 میلی لیتر - مقدار در هر سهم ، انرژی 72 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 3/6 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 2/4 گرم
  **
 • قند  2/4 گرم
  **
 • پروتئین 3/6 گرم
  % 7/2
 •  
 •  

دوغ آبدوغ خیار

Alternate Text