خامه پر چرب 30%

جدول حقایق تغذیه ای

تعداد  سهم در هر بسته 167 سهم  - اندازه سهم 30 گرم - مقدار در هر سهم ، انرژی 111 کیلو کالری

 • اطلاعات تغذیه ای در هر سهم
  مقدار مرجع ماده مغذی (NVR*) %
 • چربی کل 8/1 گرم
  **
 • کربوهیدات کل 8/5 گرم
  **
 • قند  8/5 گرم
  **
 • پروتئین 1 گرم
  % 2
 •  
 •  

خامه پر چرب 30%

200 میلی لیتر
Alternate Text